Seçim & Tasarım

Müşteri ile belirlenen zamanda bir araya gelinerek yapılan görselleştirmelerin sunumu yapılır. Mutabık kalınan tasarım üzerinden teklif revize edilerek teklifin son hali müşteriye sunulur. Anlaşmaya müteakip uygulamaya başlanacak gün müşteri ile belirlenir ve ardından detaylı keşif aşamasına geçilir.

Detaylı keşifte uygulamanın yapılacağı mekanda müşteri ile buluşulur. Kesinleştirilen tasarımın uygulanabilirliği son bir kez gözden geçirilerek teknik çizim vasıtasıyla kağıda aktarılır. Bu aşamada mekanda bulunan müşteri ile teyitleşerek teknik çizimin son hali alınması sağlanır.